“Doğadan Sanata”

“Doğadan Sanata”

“Doğadan Sanata” mottosu ile çıktığımız yolda, tüketicilerimize karşı duyduğumuz sorumluluğun da bir göstergesi olan şeffaf yönetim ilkesi ve çevreye duyarlı üretimin sonucu olarak Yurtbay Seramik, 3 ayrı ürün grubunda EPD Belgesi almaya hak kazandı. Aynı zamanda Yurtbay Seramik, bugün 56 ülkeye gerçekleştiridiği ihracatla da büyük bir iş hacmine sahip.

Köklü geçmişiyle, seramik sektöründe varlığını sürdüren Yurtbay Seramik, önce kalite anlayışıyla ulaştığı marka değerine şimdi uluslararası bir onay ekledi. 

Sürdürülebilir çevre konusundaki çalışmaları ile EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgesini alan Yurtbay Seramik, bu akreditasyonla yaşadığı evrene duyduğu saygının gereklerini yerine getirme noktasında, sürdürülebilir adımlar atma çabasını bir kez daha gösterdi. Kurucusu Zeki Yurtbay’ın, ilkeleriyle başarısını ileriye taşıyan Yurtbay Seramik, EPD belgeleriyle doğal kaynakları doğru kullanma yönündeki adımlarını sürdürmeye emin adımlarla devam ediyor. 

EPD Belgeleri, ürünlerin bilimsel temelli yaşam döngüsü analiz sonuçlarını (LCA - Life Cycle Assesment) ve bununla bağlantılı diğer bilgileri ISO 14025 ve EN 15804 uluslararası standartlarına göre raporlayan dokümanlardan olan EPD Belgeleri,. Bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanan bu belgeler ile, firmanın üretimi için gerekli hammadde temininden enerji kullanımına, enerji verimliliğinden malzeme içeriğine, hava, su ve toprağa verilen emisyonlardan, atık oluşumuna kadar tüm süreçler değerlendirilerek, şeffaf şekilde paylaşılıyor.

Bir çeşit çevre performans ölçütü olan EPD Belgeleri, uluslararası platformlarda yayınlanarak tüketicilerin bilgilendirilmesi sağlanıyor. Ürünlerin EPD belgesine sahip olması, Amerikan LEED, İngiliz BREEAM ve Alman DGNB gibi yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ilave puan sağlıyor.

Temelleri 1955 yılında atılan Türk Seramik Sektörü’nün öncü markalarından Yurtbay Seramik, bugün halen faaliyetlerini sürdürmekte olduğu Bozüyük Eskişehir’de 800 bin m2’lik açık alan içinde yer alan 140.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında, 25 milyon m2 seramik üretim kapasitesine sahip. Aynı yerleşkede faaliyetlerini sürdüren Yurtbay Yapı Kimyasalları ile de ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor.